Choroby neurodegeneracyjne

Kiedy choruje układ nerwowy?

Głównym objawem procesów degeneracyjnych zachodzących
u człowieka są zmiany dotyczące wszystkich układów organizmu, obejmujące także
układ nerwowy. Choroby neurodegeneracyjne są grupą wrodzonych lub nabytych
schorzeń układu nerwowego, których cechą wspólną jest postępujący proces
zwyrodnienia komórek nerwowych prowadzący do ich obumierania.

Neurodegeneracja jest cechą wielu wyniszczających, nieuleczalnych chorób,
których częstość występowania gwałtownie rośnie. Wynika to z faktu, iż od wielu lat
obserwowane jest zjawisko starzenia się społeczeństw niezależnie od stopnia
zaawansowania gospodarczego. Wzrasta zatem procent osób starszych, które
cierpią bądź mogą cierpieć na zespoły otępienne. Eksperci wskazują, że starzenie
się społeczeństwa, zmiany cywilizacyjne, stres, czy niezdrowy tryb życia mogą być
przyczyną wzrostu zachorowalności na choroby neurodegeneracyjne, które stanowią
poważne zagrożenie dla zdrowia człowieka. Zwiększenie się liczby ludności w
starszym wieku stanowi konsekwencję wydłużenia czasu życia, która wiąże się
bezpośrednio ze wzrostem liczby osób dotkniętych demencją.

Demencja definiowana jako zespół objawów wywołanych chorobą mózgu, zazwyczaj
o przebiegu postępującym lub przewlekłym, charakteryzująca się klinicznymi
objawami zaburzeń wyższych funkcji korowych, tj. pamięci, myślenia, orientacji,
rozumienia, liczenia, posługiwania się językiem, zdolności do uczenia się. Szacuje
się, że około 600 milionów ludności na świecie osiągnęło 65 rok życia, w tej populacji
stwierdza się powszechnie występujące zaburzenia funkcji poznawczych i istotny
wzrost ryzyka wystąpienia otępienia, którego rozpowszechnianie się zaczyna osiągać
rozmiary globalnej epidemii.

Do chorób neurodegeneracyjnych należą:
• choroba Alzheimera
• choroba Parkinsona
• choroba Huntingtona

• stwardnienie zanikowe boczne
• otępienie czołowo-skroniowe
• ataksja rdzeniowo-móżdżkowa

Choroby te zróżnicowane są pod względem patofizjologicznym, niektóre z nich
powodują zaburzenia pamięci i zdolności poznawczych, a inne wpływają na zdolność
do poruszania się, mówienia i oddychania. Statystyki wskazują, że od 50% do 75%
wszystkich rejestrowanych przypadków otępienia stanowi choroba Alzheimera, którą
WHO definiuje jako chorobę neurodegeneracyjną o nieznanej etiologii,
charakteryzującą się postępującą utratą pamięci i upośledzeniem funkcji
poznawczych.